Stoere meubelen met een Roech randje

Disclaimer

Inhoud

De door Roech verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Roech kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Roech en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Roech aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Roech worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Roech.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Roech omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.